Modificació de l’article 26 del conveni d’educació infantil.

El dia 13 de maig de 2015 es va signar la nova redacció de l’article 26 del XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia  y educación infantil.  És una modificació que fa referencia a manteniment del lloc de treball quan es produeix un canvi d’empresa i es passa a dependre d’una altra. (BOE NÚM 146. DIVENDRES 19 DE JUNY DE 2015)

TAULES SALARIALS

 

TAULES SALARIALS  CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL 2014-2015 (centres de gestió directa)

 

  SALARI BASE     CPP COMPLEMENT ESPECIFIC

GRUP I

Director gerent

Subdirector

Director pedagògic                   

 

1.360,86

1.360,86

1.360,86

 

    28,11        

    28,11

    28,11
 

GRUP II

Mestre

Educador infantil 

 

1.343,41

837,66

 

    28,64

    21,25

 

43,54

GRUP III

Titulat superior

Titulat mitjà

Auxiliar

 

1.333,55

1.333,55

665,80

 

    28,11

    28,11

    15,92
 

GRUP IV

Personal de cuina

Personal de neteja

Personal de manteniment

Personal de serveis generals

Administratiu

 

687,63

687,63

687,63

687,63

713,91

 

    15,92

    15,92

    15,92

    15,92

    15,92
 

ALTRES

Contractat per a la formació

Assistent infantil (a extinguir)

 

SMI

727,38

 

    18,59

 

 

TAULES SALARIALS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL 2014-2015 ( centres de gestió indirecta)

 

  SALARI BASE     CPP COMPLEMENT ESPECIFIC

GRUP I

Director gerent

Subdirector

Director pedagògic                   

 

1.394,17

1.394,17

1.394,17

 

    28,79          

    28,79

    28,79

 

GRUP II

Mestre

Educador infantil 

 

1.376,30

858,17

 

    29,34

    21,78

 

43,75

GRUP III

Titulat superior

Titulat mitjà

Auxiliar

 

1.366,20

1.366,20

682,08

 

    28,79

    28,79

    16,32

 

GRUP IV

Personal de cuina

Personal de neteja

Personal de manteniment

Personal de serveis generals

Administratiu

 

704,48

704,48

704,48

704,48

731,38

 

    16,32

    16,32

    16,32

    16,32

    16,32

 

ALTRES

Contractat per a la formació

Assistent infantil (a extinguir)

 

SMI

745,17

 

    19,03